Om Annmari

Annmari Andersson är utbildad vid Institutionen för Metallformgivning på Konstfack (MFA 2004) och medlem i Konsthantverkscentrum.